Back
giao-vien-mien-nam-crop

Phạm Phi Hải Yến

Giáo viên - Giọng chuẩn miền Nam

“Là một người mẹ với ước mơ gìn giữ sợi dây quan hệ bền chặt giữa con cái và gia đình, Là một người nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục song ngữ, giáo dục tiếng kế thừa, tiếng mẹ đẻ, Là một người giáo viên trực tiếp hỗ trợ và giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh ở trường tiều học, “